P.H. Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz tradycyjnie prowadzi działalność szkoleniową. Zajęcia prowadzimy głównie według przyjętego i opublikowanego programu jak również chętnie dostosowujemy się do zgłaszanych potrzeb. Szkolimy w małych, kameralnych grupach. Zapewniamy również indywidualnie szkolenia praktyczne w zakresie stosowania zakupionych u nas urządzeń. Szkolimy i doskonalimy umiejętności w zakresie stosowania preparatów będących nowościami, stosowania linii produktowych. Organizujemy wzorcowe pokazy i umożliwiamy aktywny udział uczestnikom zajęć. Wydajemy certyfikaty. Posiadamy własną salę wykładową i  stanowiska szkoleniowe.  Pewna część programów szkoleniowych realizowana jest nieodpłatnie.

W przypadku konieczności wystawienia faktury prosimy o podanie pełnego zakresu danych. Wystawienie faktury na podstawie wcześniej wystawionego paragonu nie zawierającego danych kupującego jest według obowiązujących przepisów niemożliwe.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku szkoleń płatnych generujemy ostateczne zaproszenie po otrzymaniu wpłaty na nasz rachunek bankowy chyba, że umówiono się inaczej.

Aneta Adaszak-Frąckiewicz z zespołem Visal.pl