Antywirusowy płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz urządzeń - Ecocera 70%

Pojemność : 5 L

95,00 zł

70% alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk. Działa bez użycia wody. 

Ilość

INelia - Płyn antywirusowy do higienicznej dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju powierzchni, również mających kontakt z żywnością, sprzętów, urządzeń i wyposażenia w gabinetach kosmetycznych, lokalach gastronomicznych, gospodarstwach domowych, poza obszarem medycznym. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze. W przypadku kontaktu z powierzchniami przeznaczonymi do żywności, po użyciu, przemyć wodą pitną. 

Substancja czynna: Etanol 70g/100g

Sposób użycia: Produkt używać w formie nierozcieńczonej. 

Higieniczna dezynfekcja rąk: około 3ml płynu rozprowadzić równomiernie na zewnętrznej i wewnętrznej stronie dłoni, oraz na obszarze pomiędzy palcami. Wcierać preparat minimum przez 30s.

Dezynfekcja powierzchni i urządzeń: Nierozcieńczony preparat rozprowadzamy poprzez dokładne przecieranie powierzchni. Całkowicie i równomiernie pokrywamy czyszczony obszar płynem, pozostawiając na ok. 60s. Nadmiar preparatu ulega odparowaniu. W przypadku stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością, należy po skończonej dezynfekcji, czyszczony obszar przemyć dodatkowo wodą pitną. Ponadto zaleca się przed przystąpieniem do procesu, wykonać próbę na małym niewidocznym fragmencie danej powierzchni lub urządzenia.

Środki ostrożności / pierwsza pomoc:

W przypadku dostania się preparatu do oczu, niezwłocznie przemyć obficie letnią, bieżącą wodą, co najmniej przez 15min. Usunąć ewentualne soczewki kontaktowe. W razie potrzeby zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia produktu, nie należy prowokować wymiotów. Jeśli poszkodowany jest przytomny należy podać dużą ilość wody pitnej oraz zapewnić pomoc lekarza.

Wdychanie: W przypadku podejrzenia na długotrwałe narażenie wdychania preparatu, należy wynieść poszkodowanego, ułożyć w bezpiecznej półleżącej lub siedzącej pozycji. Zapewnić natychmiastowy dostęp do świeżego powietrza, oraz chronić przed wychłodzeniem organizmu. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza.

Przy znacznych stężeniach unoszących się oparów lub w momencie bezpośredniego dostania się preparatu do oczu, może nastąpić podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie a w konsekwencji zapalenie spojówek. Długotrwałe wdychanie może doprowadzić do uczucia zmęczenia, urywanego oddechu bądź kaszlu a także zawrotów głowy.

Opakowania wielokrotnego użytku nadają się do ponownego zastosowania. Opakowania jednorazowe należy dokładnie opróżnić i przekazać do recyklingu. Nie dopuszczać do skażenia preparatem wód powierzchniowych oraz gruntowych, nie wprowadzać do kanalizacji. 

Niebezpieczeństwo: Produkt wysoce łatwopalny, mocno drażniący oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz z dala od źródeł ciepła. W razie potrzeby zasięgnięcia pomocy lekarza, pokazać etykietę. 

Nr. pozwolenia: 1749/TP/2020

Opis

Pojemność
5 L

Specyficzne kody