Preparat do dezynfekcji dłoni BIOBÓJ 500ml

Pojemność : 500ml

24,00 zł

Preparat do dezynfekcji dłoni bakterio i wirusobójczy.

Ilość

Preparat do dezynfekcji dłoni bakterio i wirusobójczy. Zawiera wysokie stężenie alkoholu 85g/100g. Do stosowania zewnętrznego, bezpośrednio na skórę w formie nierozcieńczonej. Bez konieczności użycia wody. Produkt zawiera olejek eukaliptusowy oraz herbaciany, pozostawiając przyjemny zapach na skórze po odparowaniu alkoholu. Dodatkowo zawartość gliceryny zapobiega nadmiernemu wysuszeniu dłoni.

Substancje czynne: Etanol 85g/100g, propan-2-ol 10g/100g, gliceryna 15ml/1000ml, olejek eukaliptusowy, olejek herbaciany, woda.

Higieniczna dezynfekcja rąk: Stosować w formie nierozcieńczonej, około 3ml płynu rozprowadzić równomiernie na zewnętrznej i wewnętrznej stronie dłoni, oraz na obszarze pomiędzy palcami. Wcierać preparat minimum przez 30s.

Środki ostrożności:

Ciecz oraz opary wysoce łatwopalne. Wykazuje działanie intensywnie drażniące na oczy. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła w tym nagrzanych iskrzących powierzchni, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, niezwłocznie przemyć obficie letnią, bieżącą wodą, co najmniej przez 15min. Usunąć ewentualne soczewki kontaktowe. W razie potrzeby zasięgnąć porady okulisty.

W przypadku połknięcia produktu, nie należy prowokować wymiotów. Jeśli poszkodowany jest przytomny należy podać dużą ilość wody pitnej oraz zapewnić pomoc lekarza.

Wdychanie: W przypadku podejrzenia na długotrwałe narażenie wdychania preparatu, należy wynieść poszkodowanego, ułożyć w bezpiecznej półleżącej lub siedzącej pozycji. Zapewnić natychmiastowy dostęp do świeżego powietrza, oraz chronić przed wychłodzeniem organizmu. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza.

Przy znacznych stężeniach unoszących się oparów lub w momencie bezpośredniego dostania się preparatu do oczu, może nastąpić podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie a w konsekwencji zapalenie spojówek. Długotrwałe wdychanie może doprowadzić do uczucia zmęczenia, urywanego oddechu bądź kaszlu a także zawrotów głowy.

Opakowania wielokrotnego użytku nadają się do ponownego zastosowania. Opakowania jednorazowe należy dokładnie opróżnić i przekazać do recyklingu. Nie dopuszczać do skażenia preparatem wód powierzchniowych oraz gruntowych, nie wprowadzać do kanalizacji. Chronić przed dziećmi.

Nr. pozwolenia: 0244/TP/2020

Opis

Pojemność
500ml

Specyficzne kody