Pobierz formularz reklamacji w PDF

Wyciąg z Regulaminu

§ 19

Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sklepu z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Klient w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
  1. obniżenia ceny Produktu, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
  2. usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
 4. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.
 6. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem albo wykazanie w inny jednoznaczny sposób, że dokonano zakupu reklamowanego towaru w Sklepie Visal.pl
 8. Jeżeli udzielono gwarancji na zakupiony towar to wszelkie roszczenia z tego wynikające zostaną rozpatrzone zgodnie z właściwymi warunkami załączonymi do danego towaru.
 9. Termin rękojmi za wady towaru wynosi 2 lata od chwili dostarczenia towaru a termin na zgłoszenie wady wynosi 1 rok od chwili stwierdzenia wady.
 10. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi można dokonać poprzez: 
  1. drogą telefoniczną - numer kontaktowy +48 71 347 92 84
  2. poprzez adres mailowy- info@visal.pl
  3. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu w zakładce „KONTAKT”
  4. osobiście w salonie w siedzibie Sklepu we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 57A
  5. odesłanie towaru powinno nastąpić pod adres sklepu: Aneta Adaszak-Frąckiewicz PH Visal.pl 51-124 Wrocław ul. Kamieńskiego 57A

§ 20

 1. W przypadku wad i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów, uszkodzeń mechanicznych oraz innych uszkodzeń nie powstałych z winy Sklepu, reklamacje nie będą uwzględniane
 2. Za uszkodzenia powstałe w zakupionym towarze w trakcie transportu towaru od Sklepu do chwili wydania go Klientowi odpowiedzialność ponosi Sklep.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password